โฆษณาบน YouTube ได้กี่แบบ (YouTube advertising formats)

film-589490_1920-1024x873

YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้กันอยู่ทุกวัน วันละหลายชั่วโมงทั้งในการ ฟังเพลง ดูรายการต่าง ๆ ติดตามคนที่ตัวเองชื่นชอบ และอื่น ๆอีกมากหมาย จึงทำให้เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของคนที่ทำโฆษณาทุกคนที่จะต้องมาลงโฆษณากับ YouTube ซึ่งในปัจจุบันการโฆษณาใน YouTube ผ่านทาง Google ads นั้นมีหลายแบบมาก วันนี้เราจึงมาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละแบบคืออะไร

  • Bumper ads จะเป็นวีดีโอโฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้ มีความยาวสูงสุด 6 วินาที ซึ่งจะเริ่มก่อนที่วีดีโอจะเล่น โฆษณาตัวนี้สามารถทำงานได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของโฆษณาตัวนี้คือจะเหมาะกับการสร้าง Awareness หรือ Reach มากกว่าเพราะว่าการที่โฆษณาสามารถแสดงผลได้เพียง 6 วินาทีนั้นเราจะไม่สามารถขายสินค้าได้ ทำได้เพียงแค่เน้นไปที่การพูดถึง Brand เท่านั้นจึงเหมาะกับโฆษณาที่ต้องการโปรโมท Brand หรือทำให้คนรู้จักสินค้าโดยตัวโฆษณาจะต้องสั้นๆได้ใจความ การคิดเงินจะทำได้เพียงแค่ Cost per 1,000 impressions (CPM) เท่านั้น
  • Non-skippable video ads จะเป็นวีดีโอโฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้ มีความยาวสูงสุด 15 – 20 วินาที ขึ้นอยู่กับประเทศ ซึ่งโฆษณาจะแสดงผลได้ทั้งก่อนที่วีดีโอจะเล่นและระหว่างวีดีโอที่มีความยาวเกิน 10 นาที ขึ้นไปโฆษณาตัวนี้สามารถทำงานได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของโฆษณาตัวนี้คือจะเหมาะกับการสื่อสารที่เน้นไปที่การบอกประโยชน์หรือเล่าเรื่องของสินค้า บอกประโยชน์ที่จะได้ในการใช้งาน การคิดเงินจะทำได้เพียงแค่ Cost per 1,000 impressions (CPM) เท่านั้น และจากประสบการณ์ก็จะมี CPM ที่สูงกว่าแบบอื่น
  • True view ad หรือเรียกอีกอย่างว่า Skippable video ads จะเป็นวีดีโอโฆษณาที่แบ่งย่อยออกเป็น 2 TrueView in-stream จะเป็นโฆษณาที่สามารถกดข้ามได้เมื่อแสดงผลไปแล้ว 5 วินาที โฆษณาจะแสดงผลได้ทั้งก่อนที่วีดีโอจะเล่น ระหว่างที่วีดีโอเล่นอยู่ และหลังจากที่วีดีโอจบไปแล้ว โดยเราสามารถใส่ Call to Action ต่าง ๆ ได้เพื่อพาคนเข้าไปยังเว็บไซต์ โฆษณาตัวนี้สามารถทำงานได้ทั้งบนมือถือ คอมพิวเตอร์และ สมาร์ททีวี ประโยชน์ของโฆษณาตัวนี้จะเน้นไปที่การนับ View ซึ่งจะนับก็ต่อเมื่อโฆษณาเล่นเกิน 30 วินาที หรือวีดีโอโฆษณาจบลง เราจะนับว่าเป็น 1 View โดย Google จะคิดเงินค่าโฆษณาเมื่อเกิดการดูจริงเท่านั้น เหมือนกับ Search ads ที่จะนับเมื่อมีการคลิกโฆษณาเท่านั้น จึงทำให้โฆษณานี้เหมาะกับการเน้นไปที่การขายหรือพาคนไปที่เว็บไซต์เลยมากกว่า แต่โฆษณารูปแบบนี้ก็สามารถที่จะคิดเงินแบบ CPM ได้เหมือนรูปแบบอื่นที่กล่าวมาข้างต้น
  • TrueView Discovery ads จะเป็นโฆษณาที่จะแสดงผลเมื่อเราทำการค้นหาในช่อง Search ของ YouTube เมื่อผู้ใช้งานกดค้นหาแล้วก็จะแสดงเหนือวีดีโออื่น ๆอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นและกดคลิกเข้าไปดูวีดีโอหรือจะขึ้นอยู่ทางขวามือของวีดีโอในส่วนของวีดีโอแนะนำ ซึ่งการคิดค่าโฆษณาก็จะคิดเป็น Cost per Click คือเมื่อมีการคลิกเกิดขึ้นก็จะเสียเงินรูปแบบนี้เหมาะกับการโฆษณาที่มีจุดมุ่งหมายไปที่กลุ่มคนที่กำลังสนใจสินค้าอยู่แล้วมากกว่า เพราะโฆษณาจะแสดงผลโฆษณากับคนที่กำลังค้นหาอยู่แล้วเท่านั้น

การโฆษณาบน YouTube ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่วีดีโอมากกว่าแต่ก็มีที่เป็นภาพอย่างเดียวมากเริ่มต้นกันที่

  • Overlay ads จะเป็น Banner อันเล็ก ๆด้านล่างของวีดีโอซึ่งจะแสดงผลระหว่างวีดีโอเล่น เมื่อกดไปแล้วก็จะนำคนเข้าไปที่เว็บไซต์ เหมาะกับการสร้าง Awareness
  • Display ads จะเป็น Banner ที่จะอยู่ด้านขวาของวีดีโอ โดยจะอยู่ด้านบนของวีดีโอที่แนะนำซึ่งโฆษณารูปแบบนี้จะแสดงผลบน บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  • Sponsored cards โดยจะเป็นแสดงผลชั่วคราวเป็นการ์ดด้านบนขวา เสร็จแล้วก็จะหายไป เหลือเพียง สัญลักษณ์ตัว I ด้านขวาบนซึ่งเมื่อกดแล้วก็จะมีการ์ดรูป เพื่อส่งไปยังวีดีโออื่นหรือเว็บไซต์ของ โฆษณาแบบรูปภาพที่แสดงผลในขณะที่วีดีโอเล่นอยู่

ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น YouTube advertising formats ที่คนทั่วไปสามารถทำเองได้เลยแต่ก็จะมี Masthead ads ซึ่งจะขึ้นเป็น Banner อันใหญ่บนหน้าแรกของ YouTube เลยแต่โฆษณานี้จำเป็นที่จะต้องติดต่อไปที่ Google โดยตรงและราคาค่อนข้างแพงมาก

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr

Related Articles

เมนู