นำผู้เข้าชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ของคุณ

Digital Marketing for Ecommerce

จุดเด่นเรา ในการร่วมงานกับ E-commerce

Let Relevant Audience assist your e-commerce company with building an effective marketing strategy so you can attract more engaged customers through search, shopping, and vibrant In-Market campaigns. With the integration of analytical tools, we can help track your sales value, provide ROI focus campaigns, generate data-driven product analysis, implement a strong Google shopping marketing strategy and a dynamic remarketing program. All this for you and your client’s benefits!…

ติดตามมูลค่าการขาย

คุณติดตั้งเครื่องมือติดตามมูลค่าการขายของคุณหรือยัง ? บอกลาการคาดเดาและเริ่มจากวันนี้ให้เราช่วยคุณในการติดตาม และหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินโดยสูญเปล่าจากการตัดสินใจที่ไม่ได้มาจากข้อมูล ด้วยระบบการติดตามนี้จะทำให้คุณสามารถรับรู้ถึงข้อมูล ซึ่งนำมาวิเคราะห์ และจัดการกิจกรรมการขายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ วางแผนการเติบโตอย่างถูกต้องในเชิงกลยุทธ์

โฟกัสประสิทธิภาพ ROI

E-commerce เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในโลกออนไลน์ ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นั่นคือเหตุผลที่ควรมีความเชี่ยวชาญบนการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทรงพลังที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้าที่สนใจให้มากขึ้น ผ่านการค้นหา การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

เราจะช่วยในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการโฆษณาบน e-commerce รวมถึงวางกลยุทธ์ที่ส่งผลให้เกิดกำไร ในระยะยาวจากการวิเคราะห์ข้อมูลเขิงลึก เราจะดำเนินการวิจัยตลาดอย่างละเอียด ส่งสารที่มีประสิทธิภาพสู่ลูกค้าของคุณ และช่วยวิเคราะห์และเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด

Google Shopping

เราช่วยคุณตั้งค่าบัญชีกับ Google Merchant Center และเพิ่มประสิทธิภาพในการอ้พโหลดผลิตภัณฑ์ของคุณ สำหรับใช้งานและโฆษณาร่วมกับ Google Shopping ที่ง่ายต่อผู้ซื้อสำหรับการซื้อ ค้นหา และเปรียบเทียบราคา

Dynamic Remarketing

ดึงดูดลูกค้าของคุณด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พวกเขากำลังสนใจด้วย Google Dynamic Remarketing การตลาดแบบ Remarketing จะช่วยคุณแสดงโฆษณาต่อผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของคุณก่อนหน้า และการโฆษณาแบบ Dynamic จะช่วยคัดสรรและแสดงโฆษณาต่อพวกเขาเฉพาะในสินค้าที่พวกเขาสนใจ ซึ่งแต่ละกลุ่มลูกค้าจะได้รับโฆษณาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสนใจและหน้าเว็บไซต์สินค้าและบริการ ที่เคยเข้าชมก่อนหน้า

การรวมเครื่องมือวิเคราะห์เข้าด้วยกัน

การติดตามและผสานระบบ E-commerce ของคุณกับ Google Analytic, โฆษณาบน Google, โฆษณาบน Facebook นั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมจนประสบความสำเร็จในที่สุด

Contact us now:

Let us help you today with your Digital Marketing Strategy.

Relevant Audience Co., Ltd. 28 Sukhumvit 101/2 Sukhumvit Rd., Bangna Nua, Bangna Bangkok 10260

Monday to Friday. 9 to 18

Office: 020385055   Mobile: 0878199015

 [email protected]

Line ID: @relevantaudience

Brands who trust us: