Influencer Marketing

การโฆษณาผ่าน Influencer ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมด้วยแพลตฟอร์ม Influencer ที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลของเรา

บริการ การตลาด Influencer

ปัจจุบันหากคุณต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ สิ่งสำคัญที่จะต้องมีคือ การมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีอิทธิพลสำคัญในโลกออนไลน์ หรือ Key Influencer Leaders(KOL’s) คือหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดบนผู้ที่มีอิทธิพลสำคัญบนสื่อออนไลน์ที่จะช่วยนำแบรนด์ของคุณไปสู่ตลาดระดับแนวหน้า ด้วยการสร้างแบรนด์ของคุณผ่านกลยุทธ์ KOL’s นี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านผู้ติดตามของพวกเขา และเกิดการส่งต่อ เป็นที่รู้จักและง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และธุรกิจของคุณ

ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มผู้ชมที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือการสร้างกลยุทธ์กับ Influencer Leaders ที่ถูกต้อง มีผู้ติดตามที่ดี มีความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณจริง ซึ่งการสร้างเนื้อหาโฆษณาที่ดี ต่อ Influencer Leaders ที่ถูกต้อง จะสามารถโน้มน้าวใจต่อผู้บริโภค หรือกลุ่มผู้ชม ให้เชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เช่นเดียวกันการปรับปรุงแคมเปญให้ดียิ่งขึ้นจากการเจาะกลุ่มตลาดที่ตรงยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

Relevant Audience เราใช้ Influencer Platform ที่แบ่งหมวดหมู่ข้อมูลให้ง่ายต่อการเลือกผู้มีอิทธิพล สำหรับการวิเคราะห์ ความสนใจ ลักษณะประชากร เพศ อายุ และจำนวนผู้ติดตาม ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การตลาดของคุณ และด้วยจำนวน Influencer ที่มากกว่า 30,000 คน เราจึงอยู่ในจุดที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำการตลาดบน Influencer. ค้นหาและเลือก KOL’s (Key Influencer Leaders) ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ได้ที่นี่

กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ::
ลำดับแรก เราจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณและพิจารณาว่าเขามีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร จากนั้นจึงเริ่มหา Influencer และวิเคราะห์เนื้อหา รวมถึงวิเคราะห์ผู้ติดตามของพวกเขา จะต้องเกิดผลกระทบที่ดีได้จริงเมื่อมีการโปรโมต หรือส่งสารของแบรนด์ผ่าน Influencer เหล่านั้น

Relevant Audience ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานั้น เราจึงเป็นมากกว่าหน่วยงาน ในขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่จำกัดงบประมาณ

กำหนดงบประมาณด้วยคุณเอง และเลือก Influencer ให้เหมาะสมกับแบรนด์ด้วยเรา

เราสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณ

การรายงานที่มีตัวชี้วัดแบบละเอียด เกี่ยวกับประสิทธิภาพแคมเปญ

Thailand Influencers

เรามีฐานข้อมูล Influencer มากกว่า 30,000 คน แบ่งตามกลุ่มประชากรที่ติดตามพวกเขา และความสนใจ

ผู้จัดการบัญชี

เราพูดคุยกับลูกค้าของเราและรับฟังข้อเสนอเสมอ การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จร่วมกัน!

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอ เราไม่ต้องการเพียงแค่ใช้จ่ายงบประมาณ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

วางแผนและกลยุทธ์ก่อนเลือก Influencer เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก และตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

Influencer Platform Categorized to select the best Influencer for your Brand

Brands who trust us:

Contact us now:

Let us help you today with your Digital Marketing Strategy.

Relevant Audience Co., Ltd. 28 Sukhumvit 101/2 Sukhumvit Rd., Bangna Nua, Bangna Bangkok 10260

Monday to Friday. 9 to 18

Office: 020385055   Mobile: 0878199015

 [email protected]

Line ID: @relevantaudience

 • +500 Clients Managed

  We have managed more than 500 clients in all types of industries and locations

 • Over 5 million dollars on Digital Marketing Campaigns

  Experience in all type of clients from the small local company with a limited budget to international companies with bigger marketing budgets.

 • We hear you first

  Communication is a vital part of success.

 • Honesty

  We share the same target, your brand success.

 • Transparency

  Monthly reports and constant communication will ensure we are on the same page all the time.

 • Performance Seekers

  Lead generations and direct web sales has no secrets for our team.