การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจการศึกษา

ยกระดับโรงเรียนนานาชาติของคุณเข้าสู่โลกออนไลน์

ประโยชน์ที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาจะได้รับ

ที่ Relevant Audience เราจะโปรโมทโรงเรียน (ไม่ว่าจะโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติ) หรือสถาบันการศึกษาของคุณในช่วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม ที่คาดว่าจะเข้าถึงกลุ่มผู้ปกครองที่กำลังหาที่เรียนให้กับลูกรักของเขาอยู่ ด้วยวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก คุณมั่นใจได้เลยว่าเราจะทำความเข้าใจข้อมูลที่ได้มาอย่างลึกซึ้ง อันจะช่วยให้คุณสามารถค้นหากลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงการสร้างการจดจำของแบรนด์จนไปถึงการกระตุ้นความสนใจในสถาบันการศึกษาของคุณได้

การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจการศึกษา | Relevant Audience Digital Agency in Bangkok

พันธมิตรของเรา

Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจการศึกษา | Relevant Audience Digital Agency in Bangkok
ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เราช่วยคุณกำหนดคุณลักษณะของผู้ปกครองที่ต้องการ และระบุข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เช่น ที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน สถานที่เที่ยวพักผ่อน และสถานที่ทำธุรกิจ แล้วนำไปศึกษาวิจัยตลาด เพื่อหาผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีลูกในช่วงอายุที่เข้าข่ายตามที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาของคุณรับสมัครอยู่ ดังนั้น มันจะช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เจาะสถานที่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อที่จะทำการตลาดตามสถานที่ได้ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมายคุณภาพ (ผู้ปกครองและนักเรียน) เราจึงต้องช่วยคุณเน้นการทำกลยุทธ์การโฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดีย วิดีโอ และ Google Ads ในพื้นที่นั้นๆ (ระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ) ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับกลุ่มคนที่กำลังสนใจสถาบันการศึกษาของคุณอยู่ ดังนั้น จึงช่วยป้องกันไม่ให้คุณเสียเวลาและงบประมาณไปโดยไม่จำเป็นได้

การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจการศึกษา | Relevant Audience Digital Agency in Bangkok
การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจการศึกษา | Relevant Audience Digital Agency in Bangkok
การตลาดโดยอาศัยข้อมูล

เพื่อที่จะให้คุณได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด การตัดสินใจและดำเนินการทุกขั้นตอนของเราจึงต้องผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการตีความอย่างมั่นใจ กลยุทธ์การตลาดโดยอาศัยข้อมูลเช่นนี้ทำให้เราสามารถติดตามและจัดการกับความรู้ที่ได้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการนำสถาบันการศึกษาของคุณไปอยู่ในที่ที่ควรจะเป็น

ปรับแต่งข้อมูลเชิงลึก

เราช่วยคุณรวบรวมและเข้าถึงข้อมูลในแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ และช่วยเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นความรู้เชิงลึก ซึ่งมาจากการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ของสถาบันการศึกษาของคุณตอนนี้ จากนั้นนำไปช่วยทำการตลาดและปรับแต่งแนวทางการตัดสินใจให้เหมาะสำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาของคุณโดยเฉพาะ

การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิก | Relevant Audience Digital Agency in Bangkok
การตลาดดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงแรม | Relevant Audience Digital Agency in Bangkok
การสร้างแบรนด์

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์ของเราจะช่วยคุณสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาของคุณ เราจะช่วยคุณออกแบบและบริหารแนวทางการสร้างแบรนด์ ซึ่งผสานกันระหว่างโฆษณาบนโซเชียลมีเดียกับวิดีโอ รวมไปถึงการกระตุ้นในรูปแบบอื่นด้วย เช่น การจ้างอินฟลูเอนเซอร์ (KOL) เพื่อให้ผู้ติดตามได้รับรู้

การปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียน

เรายังช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนคุณ แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่ให้มีหน้าตาดูดีขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมจะต้องรู้สึกพอใจกับประสบการณ์ที่ทั้งรวดเร็วและไม่ติดขัด เว็บไซต์ที่มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ปรับแต่งมาอย่างดี (มีการทำ SEO) และหน้าเว็บไซต์ที่จะดึงดูดกลุ่มผู้สนใจและโน้มน้าวให้พวกเขาเข้ามาหา

การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิก

เรามุ่งเน้นที่จะนำผู้คนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณมาหาคุณมากที่สุด

ขยายธุรกิจของคุณวันนี้

เมนู