โปรโมทโรงเรียนของคุณให้เป็นสากลบนโลกออนไลน์

Digital Marketing for Education Companies

จุดเด่นเรา ในการร่วมงานกับโรงเรียน และสถานบันการศึกษา

Relevant Audience เรามีประสบการณ์ในการโปรโมทโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน นานาชาติ โรงเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ เราโปรโมทแคมเปญเหล่านี้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วพื้นที่ที่เหมาะสม การสื่อสารที่จัดเจน ทำให้สามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจหรือมองหาโรงเรียนในอุดมคติของตน เราสามารถเข้าถึงพวกเขาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีการใช้ข้อมูลเชิงลึกของเรา เรารับประกันได้ว่ากระบวนวิธีของเราจะสามารถช่วยคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ สร้างการรับรู้แบรนด์ และปรับปรุงเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการทางการตลาดมากที่สุด

รู้จักกลุ่มเป้าหมาย

เราจะช่วยคุณสร้างโปรไฟล์และรู้จักกับผู้ปกครองมากขึ้น ด้วยการกำหนดภูมิศาสตร์ตามที่พักอาศัย ที่อยู่ การทำงาน การพักผ่อน และธุรกิจของพวกเขา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่การวิจัยการตลาด หาแนวโน้มและช่วงอายุของบุตรหลานที่จะสามารถเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของคุณ จากข้อมูลนี้เราสามารถนำมาปรับใช้สำหรับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้

กำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องและแม่นยำ (ผู้ปกครอง, นักเรียน) ทั้งที่ตั้ง และกลุ่มคน จะช่วยเพิ่มโอกาสของกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนของคุณได้ เราจะช่วยคุณมุ่งเน้นกลยุทธ์การโฆษณาของคุณในสื่อโซเชียล วิดีโอและโฆษณา Google บนพื้นที่ที่เหมาะสม ที่คุณจะพบกับกลุ่มคนที่มีความสนใจสถาบันการศึกษา หรืออยู่ในช่วงเวลาที่มองหาสถาบันการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ด้วยกระบวนวิธีที่แม่นยำนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเราที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย !

ขับเคลื่อนการตลาดด้วยข้อมูล

ในการทำงานของเรา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด ควรค่าแก่การนำมาประกอบการตัดสินใจในกระบวนการต่างๆ เรานำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์และตีความ ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และเข้าถึงความต้องการของตลาด ติดตามผล และปรับปรุงผลได้อย่างแม่นยำ ด้วยกลวิธีเหล่านี้ ความรู้ และประสบการณ์ของเรา จะสามารถผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจการศึกษาของคุณให้ประสบความสำเร็จได้

ข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเอง

เราช่วยคุณผสมผสานข้อมูลที่สำคัญ จากทุกช่องทางที่คุณโฆษณา เพื่อวัดผลและวิเคราะห์ เราจะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้โดยง่ายและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด เพื่อเข้าใจกับสถานการณ์ของตลาดการศึกษาที่ต่างกัน และกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงปรับปรุงผลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การสร้างแบรนด์

ทีมงานสร้างแบรนด์ของเราจะช่วยคุณวางแผนการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียน หรือกลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษา เราจะช่วยคุณออกแบบวิธีการสร้างแบรนด์ที่รวมโฆษณาบนโซเชียลมีเดียและวิดีโอ รวมถึงการโปรโมทในรูปแบบอื่นๆ เช่น Key Influencer leaders (KOL)

การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

นอกจากการโฆษณาแล้ว เราสามารถช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนของคุณให้ ดูดี เพลิดเพลิน ง่ายต่อความเข้าใจของผู้เข้าชม รวมถึงปรับเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ SEO ทั้งหมดนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการโฆษณาและขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Contact us now:

Let us help you today with your Digital Marketing Strategy.

Relevant Audience Co., Ltd. 28 Sukhumvit 101/2 Sukhumvit Rd., Bangna Nua, Bangna Bangkok 10260

Monday to Friday. 9 to 18

Office: 020385055    Mobile: 0878199015

 [email protected]

Line ID: @relevantaudience

Brands who trust us: