ค้นหาและนำลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพมาสู่คุณ

DIGITAL MARKETING FOR HOSPITALS AND CLINICS

จุดเด่นเรา ในการร่วมงานกับโรงพยาบาลและคลีนิก

ปัจจุบันโลกออนไลน์ล้วนเชื่อมต่อกับทุกภาคส่วน ด้านสุขภาพและการรักษาด้วยเช่นกัน ผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการการรักษาควรจะสามารถเข้าถึง ข้อมูลและติดต่อสถานพยาบาลได้โดยง่าย การโฆษณาและการส่งสารสู่ผู้ป่วยบนโลกออนไลน์ให้พบกับคุณนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญ และง่ายต่อการติดต่อกัน การวางกลยุทธ์ทางการตลาดคลินิกจึงช่วยให้เข้าถึงผู้ที่สนใจได้ง่าย และตรงประเด็น ด้วยการวิจัย 80% ของการบริการด้านสุขภาพเริ่มต้นด้วยสื่อออนไลน์ อย่าพลาดโอกาส !

การกำหนดเป้าหมายบนมือถือ

การกำหนดเป้าหมายบนมือถือนั้น สามารถทำให้วางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ปริมาณผู้ใช้ที่มาก ทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก รวมถึง การกำหนดเป้าหมายได้ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ประเภทอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งข้อมูลตัวอย่างข้างต้นนี้สามารถนำมาประเมิน ROI เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณต่อไป

โฆษณาบนพื้นที่ท้องถิ่น

เราสามารถช่วยเหลือคลีนิกและสถานพยาบาลในการสร้างแคมเปญโฆษณาในพื้นที่ ที่มีโอกาสจะได้พบกับผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกค้า ด้วยการกำหนดกลยุทธ์การโฆษณาที่เฉพาะพื้นที่ และวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการได้รับลูกค้าจากการโฆษณาในพื้นที่นั้น รวมถึงการโฆษณาบนมือถือ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณาและเข้าถึงพวกเขาได้มากขึ้น

ขับเคลื่อนการตลาดด้วยข้อมูล

เราใช้วิธีการขับเคลื่อนการตลาดด้วยข้อมูล ในทุกส่วนของการตัดสินใจ เพื่อนำผลการวิเคราะห์จากข้อมูลและความรู้เชิงลึก มาประกอบการวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนธุรกิจ ทำให้เราสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดี จัดระเบียบข้อมูลที่ดี และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

การสร้างแบรนด์

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ของเรา จะช่วยคุณจัดวางกลยุทธ์การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย สร้างแบรนด์บนนวัตกรรมที่ทันสมัย ทั้งบนสื่อโซเชียลมีเดีย วิดีโอไทย รวมถึงการโฆษณาผ่านผู้มีอิทธิพลบนโซเชียล (key Influencer Leaders)

LEAD GENERATION

การสร้างโอกาสทางการขายมักมาจากการโฆษณา แต่ไม่ทั้งหมด ยังมีอีกหลายส่วนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อลูกค้าจากข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน การค้นพบคุณจากผลการค้นหาทั่วไป หรือ SEO ซึ่งทั้งหมดนี้ เรา Relevant Audience เชี่ยวชาญในการเข้าถึงและดึงดูดกลุ่มลูกค้า ในทุกช่องทาง ด้วยการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ ให้เราช่วยคุณ!

ติดตามการโทรของลูกค้า

เราสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับการดึงดูดลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ด้วยการติดหมายเลขติดต่อ บน โฆษณา และ หน้า Landing Page อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและง่ายสำหรับลูกค้าที่จะติดต่อคุณ นอกจากนี้เราติดตามผล และวิเคราะห์จำนวนผู้ติดต่อคุณจากช่องทางที่แตกต่างการ เพื่อปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น

Contact us now:

Let us help you today with your Digital Marketing Strategy.

Relevant Audience Co., Ltd. 28 Sukhumvit 101/2 Sukhumvit Rd., Bangna Nua, Bangna Bangkok 10260

Monday to Friday. 9 to 18

Office: 020385055  Mobile: 0878199015

 [email protected]

Line ID: @relevantaudience

Brands who trust us: