การตลาดดิจิทัลสำหรับบริษัทท่องเที่ยว

เผยสินค้าหรือบริการของคุณให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้

ประโยชน์ที่ธุรกิจท่องเที่ยวจะได้รับ

ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดโดยอาศัยข้อมูลของเรา Relevant Audience จึงมีความชำนาญ มีทักษะการวิเคราะห์ และมีเครื่องมือที่จำเป็นในการช่วยกำหนดตลาดเฉพาะกลุ่มให้เหมาะสมกับแคมเปญการตลาดท่องเที่ยวของคุณ เราสามารถทำวิจัยเชิงลึกกับตัวสินค้าของคุณ ศึกษาเทรนด์การท่องเที่ยว วิเคราะห์ฤดูกาล และจัดทำเป็นแนวทางสำหรับการเข้าสู่อีคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งการทำแคมเปญเพื่อสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ

การตลาดดิจิทัลสำหรับบริษัทท่องเที่ยว

พันธมิตรของเรา

Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
Digital Performance Marketing Agency in Bangkok
การตลาดดิจิทัลสำหรับบริษัทท่องเที่ยว
การทำวิจัยสินค้า

การทำวิจัยสินค้าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จ การศึกษาวิจัยจะช่วยให้คุณรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญและช่วยให้คุณป้องกันความเสียหายจากการทำผิดพลาดในกระบวนการทุกขั้นตอน การวิเคราะห์สินค้าในตอนต้นสามารถเอาไปใช้ในการประเมินโครงการใหม่และช่วยให้คุณสามารถตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้

เทรนด์นักท่องเที่ยว

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การหาเทรนด์การท่องเที่ยวในขณะนั้นถือเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องหาคำตอบให้ได้ ซึ่งเราสามารถระบุเทรนด์การท่องเที่ยวได้โดยอาศัยประโยชน์จากงานวิจัยในอุตสาหกรรมและรายงานเทรนด์ต่างๆ ผ่านหน้าสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ในวงการที่เราติดตามอยู่เสมอ และเราก็ใช้เครื่องมือต่างๆ ร่วมกับระบบการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ทิศทางการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง

การตลาดดิจิทัลสำหรับบริษัทท่องเที่ยว
การตลาดดิจิทัลสำหรับบริษัทท่องเที่ยว
การทำตลาดโดยอาศัยข้อมูล

เราใช้ข้อมูลเป็นตัวช่วยตัดสินใจในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ทำให้กับเอเจนซี่ท่องเที่ยวทุกรายที่ร่วมงานกับเรา เราจะไม่อาศัยการคาดเดาเด็ดขาด การดำเนินกลยุทธ์ของเราทุกอย่างต้องมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแล้วจึงค่อยตัดสินใจ ด้วยระบบเช่นนี้ทำให้เราสามารถติดตามและจัดการกับข้อมูลเพื่อนำบริการที่ดีที่สุดมาให้กับคุณ

การวิเคราะห์ฤดูกาล

ฤดูกาลนั้นมีความแปรผัน ไม่ว่าจะมาจากสภาพอากาศ ช่วงเวลาของปี ภูมิภาค วันหยุดพักผ่อน วันหยุดเทศกาล เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่ต้องนำมาใช้วิเคราะห์กันอยู่เสมอเพื่อกลั่นกรองความถูกต้องในการทำนายความต้องการล่วงหน้าสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยความเชี่ยวชาญและทักษะการวิเคราะห์ที่เรามี เราสามารถช่วยคุณวิเคราะห์ฤดูกาลให้ได้อย่างถูกต้อง

การตลาดดิจิทัลสำหรับบริษัทท่องเที่ยว
การตลาดดิจิทัลสำหรับบริษัทท่องเที่ยว
การทำอีคอมเมิร์ซ

เราสามารถช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์การตลาดอีคอมเมิร์ซเพื่อดึงดูดลูกค้าคุณภาพมาให้กับเอเจนซี่การท่องเที่ยวของคุณ ทั้งจากการค้นหา จากตะกร้าสินค้าออนไลน์ และแคมเปญการตลาดที่ได้ผลในชั่วขณะที่กำลังสนใจ (in-market) รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มที่ยังลังเลไม่ซื้อสินค้าด้วยการทำการตลาดซ้ำ จนช่วยเพิ่มยอด conversion rate ให้กลายมาเป็นลูกค้าได้

การสร้างแบรนด์

ผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์ของเราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้ได้กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เราจะช่วยคุณออกแบบและจัดการการกระตุ้นแบรนด์ ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างโฆษณาบนโซเชียลมีเดียและวิดีโอ และการกระตุ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้อินฟลูเอนเซอร์ (KOL) พร้อมกับช่วยวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญการตลาดทั่วไป

การตลาดดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงแรม | Relevant Audience Digital Agency in Bangkok

เรามุ่งเน้นที่จะนำผู้คนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณมาหาคุณมากที่สุด

ขยายธุรกิจของคุณวันนี้

เมนู