บริการ Link Building

บริการ Link Building

  ไม่ล็อคสัญญา

  มีความโปร่งใส

  มุ่งเน้นผลงาน


  องค์กรที่ไว้ใจเรา

  บริการ Link Building ในกรุงเทพฯ

  สร้างความนิยม เชื่อมต่อคอนเทนต์ดีๆ เพิ่มยอด Traffic

  ให้ความมั่นใจกับลูกค้า เมื่อเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ผ่านบริการ Link Building

  สร้าง Backlink สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มการมองเห็น

  Backlinks นั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ

  ในการทำ Off-Page SEO เลยก็ว่าได้ เนื่องจากเสิร์ชเอนจินจะใช้สิ่งนี้ในการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์นั่นเอง

  Link Building คือวิธีการในการทำให้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา เช่น การลิงก์กลับมาที่หน้า Landing Page หรือ Sale Page ส่งผลให้เว็บไซต์ของเราได้รับความน่าเชื่อถือ เพราะถือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์อื่นๆ นั่นเอง ซึ่ง Link นั้นก็มี 3 ประเภทใหญ่ๆ นั้นก็คือ Natural, Manually Built และ Self-Created

  ลิงก์ทั้ง 3 ประเภทนั้นอาจถูกสร้างขึ้นมาจากกลวิธีที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามการกระจายลิงก์ทั้งหมด ต้องไปตามเว็บไซต์ที่มีค่า Domain Authority หรือ DA ที่เป็นค่าวัดความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่ลิงก์กลับมายังเว็บของเรา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1-100 หากความน่าเชื่อยิ่งสูง เว็บไซต์ดังกล่าวก็จะยิ่งมี DA ที่สูงขึ้นตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เราที่มีต่อเสิร์ชเอนจินอย่าง Google และส่งผลให้เว็บไซต์สามารถไต่อันดับ Ranking บนหน้าค้นหาได้สูงขึ้นนั่นเอง

  อ่านเพิ่มเติม

  ทีมผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญในการทำ SEO ของ Relevant Audience จะเลือกเว็บไซต์ที่คุณภาพสูงและมี Domain Authority อยู่ที่ 30 หรือสูงกว่าขึ้นไปเท่านั้น เพื่อให้เว็บไซต์ของลูกค้าได้รับความน่าเชื่อถือและทำ SEO ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเป้าหมายให้เว็บไซต์ของลูกค้ามีอันดับในหน้า Result Page ที่สูงขึ้นกว่าเดิม

  เรามุ่งเน้นที่จะนำผู้คนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณมาหาคุณมากที่สุด

  ขยายธุรกิจของคุณวันนี้

  ประโยชน์ของการทำ Link Building

  น่าเชื่อถือมากขึ้น

  เว็บไซต์ภายนอก หรือ Third-Party Sites สามารถเป็นตัวบ่งบอก DA ของเว็บไซต์คุณ ส่งผลให้เว็บไซต์มีความน่าไว้วางใจมากขึ้น

  มีอันดับสูงขึ้น

  Google และเสิร์ชเอนจินอื่นๆ ให้ความสำคัญกับ “Link” เป็นอย่างมาก ซึ่ง Backlink จะเป็นส่วนช่วยสำคัญให้เว็บไซต์ของคุณมีอันดับ Ranking ที่สูงขึ้นนั่นเอง

  ลด Bounce Rate

  Backlinks จะเป็นตัวดึงดูดผู้คนหรือลูกค้าที่มีความสนใจในเว็บของคุณจริงๆ ให้เข้ามาเยี่ยมชมหน้าต่างๆ บนเว็บ มากกว่าการที่จะเข้ามาและออกไปทันที ฉะนั้น Bounce Rate ก็จะลดลงไปอีกด้วย

  เสริมความสัมพันธ์เชิงธุรกิจเฉพาะ

  หากมีกลยุทธ์การทำ Link Building ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้เว็บไซต์คุณมีความสัมพันธ์กับเว็บ High Authority Site ในธุรกิจเฉพาะของคุณ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับแบรนด์ของคุณได้

  คำถามที่พบบ่อย

  เรามุ่งเน้นที่จะนำผู้คนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณมาหาคุณมากที่สุด

  ขยายธุรกิจของคุณวันนี้

  เมนู